Vi vil gerne have private på banen, så der er valgmuligheder.

Vi ønsker, at pengene bruges på de ældre og ikke på rådhuset.

Vi accepterer ikke forråelse. Der er ansatte, der ikke skal være i ældreplejen.

Lokal ældrepolitik Skive.

Vi ønsker en ansvarlig leder på hvert plejehjem, som i samarbejde med beboere, pårørende og ansatte, kan sikre beboerne en god trivsel. Frivillige skal tages ind i samarbejdet og respekteres for deres arrangement.

Der vælges et lokal kontaktråd.

Lederen skal være budgetansvarlig, samt sikre at love og regler holdes.

Plejehjemmene må gerne have hvert deres særkende, baseret på beboernes og deres pårørendes ønsker, det betyder mangfoldighed og deraf følgende valgmuligheder.

Hjemmeplejen skal tilbage til plejehjemmene, det har en række fordele.

Større fleksibilitet ved sygdom. Små plejehjem bliver større og får derfor bedre økonomi. Organisationen bliver slanket og mere harmonisk.

Der skal være en sygeplejerske på hvert plejehjem, samt en læge tilknyttet.

Beboerne kan dog vælge egen læge.

Antipsykotisk medicin og andre adfærds dæmpende medicin skal undgås og erstattes af aktivering.

Det enkelte plejehjem, skal have mulighed for at købe ind lokalt, ved at lægge madplan ud fra tilbud, kan der spares penge, desuden støtter det lokalsamfundet.

Fremtidens plejehjem skal være mere kreativ. Plejehjem skal ligge i omgivelser, der giver mulighed for et godt ældreliv. Det kan være sammen med en kultur institution, børnehave, ungdomsboliger eller i forbindelse med naturen. De ældre skal i højere grad være en del af samfundet og ikke gemmes væk.