Skives landbrug og virksomheder skal sikres de bedst mulige forhold for udviklingen af Biomasse og andre Grønne løsninger, hvor produktet skal transporteres på vejen. Flaskehalsen som Greenlab Skives nuværende og fremtidige virksomheder kan opleve, skal minimeres igennem løbende styrkelse af vejnet, samt langsigtede løsninger fore deres placeringer omkring Skives fantastisk bymidte – vi kan ikke vente 10 år på bedre vejforbindelse ud til verden.
Konservative vil arbejde for en snarlig iværksættelse af den ønskede udvidelse af vejnettet fra Hanstholm, over Mors via Skive til Herning som en 2:1 løsning, således det også vil blive muligt at tiltrække nye virksomheder til Skive Kommune
Tilliden skal tilbage til den kommunale sektor. Der skal være bedre kommunikation mellem forvaltningerne, og vi skal sikre, at de rigtige personer tager ansvar, så der sker en hurtig og rigtig sagsbehandling.
Der skal tages hånd om de unge kriminelle i Skive. Udfordringer skal spottes i tide, så målrettet indsats kan iværksættes. Der skal være mere synligt politi på gaderne.
Vi vil være med til at udvikle et godt miljø for børn og unge. Et miljø hvor de trives og får den bedste start , så de bliver hjulpet godt på vej i voksenlivet.