Så er der endelig nyt fra jeres vælgerforening, i form af referat fra vores generalforsamling.

Så er året 2023 skudt i gang i vores vælger forening.

Vi går en spændende tid i møde i skive, men lad os starte med referat fra vores nylige afholdt general forsamling.

 

Referat fra Generalforsamling Skive Konservative

Mandag D.23/01 – 2023 kl.19.00 Odgaardsvej 15A, 7800

 

 1. Velkomst og valg af dirigent.

Max Laigaard blev valgt som dirigent

 

 1. Beretning om foreningens virke i det forløbende år.

Formanden gav sin beretning om året 2022.

 

 1. Godkendelse af det revideret regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af Jørgen Overgaard. Der var spørgsmål omk. Kontingent til storkredsen. Formanden kunne oplyse, at der betales 125kr pr medlem ind til storkredsen i valg år.

 

 1. Fastsættelse af Kontingent for 2023.

Kontingentet fastsættes til 300kr for 2023.

 

 1. Indkommende forslag.

Der var ikke indsendt forslag til generalforsamlingen.

 

 1. Beretning fra den konservative byrådsgruppe.

Mogens fremlagde fra sit virke som Viceborgermester. Mogens fremlagde bl.a. fra sin kampagne til folketingsvalg, om det at stille op og det store arbejder der ligger i dette. Der blev også berettet om arbejdet omk. Karup lufthavn, skolereformen i Skive kommune.

 • Der blev fra medlem stillet spørgsmål til Mogens omk. Det kunne være muligt, at han måske kunne udsende et lille skriv om måneden omk. Sit arbejde.

 

 1. Valg af formand.

Dorthe Laigaard genopstillede, og blev valg som formand.

 

 1. Valg af næstformand

Bjarne Linneberg blev valgt som næstformand, Ole Christensen overgår til alm bestyrelsesformand.

 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 1 og 2 suppleant for disse

Ingvar Juhl Pedersen: genopstillet og blev valgt ind.

Klaus Petersen: Ønsker ikke at genopstille

Piet Funder Svendsen: Genopstillede og blev valgt ind.

Anders Bak Hansen: Blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Klaus Petersen.

1 Suppleant: Hanne Juhl Petersen

2 suppleant: bestyrelsen fik mandat ved generalforsamlingen til at supplere op på 2 suppleantposten blandt Skive Konservatives medlemmer.

 

 • Valg af delegeret til partiets Landsråd.

Det blev besluttet på generalforsamlingen, at Formanden vil skrive ud blandt medlemmer om, hvem som kunne tænke sig at deltage i parties landsråd 2023. Ved et flertals deltagelse, så vil bestyrelsen trække lod, om hvem som kan deltage.

 

 1. Valg af 2 revisor, samt suppleanter.

Jørgen Overgaard og Palle Christensen Blev Valgt som Revisor og Max Laigaard blev valgt som suppleant.

 

 • Politisk drøftelse.
 • Spørgsmål om. Renoveringen af de 4 skole, som blev bragt i dag i skive folkeblad.
 • Udbygning af herningvej fremrykket.

 

Ingen bemærkninger.