Generalforsamling 2019

Der blev den 28. januar afholdt ordinær generalforsamling i foreningen. Vi havde fået besøg af vores nye folketingskandidat, Orla Østerby, som inden den officielle del af generalforsamlingen fortalte lidt om sig selv, hvad der rører sig på borgen og selvfølgelig det snarlige folketingsvalg.

Det var en rigtig god aften med et godt fremmøde.

Den nye bestyrelse ser ud som følger:

Dorthe Laigaard, formand.
Ole Kristensen, næstformand.
Jørgen Justesen
Charite Kjærside Nielsen
Ingvar Juhl Pedersen
Piet Funder Svendsen
Klaus Pedersen

Der skal lyde et stort tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Peter Søndergaard og Jacob Gammelgaard.

Referat fra generalforsamlingen.