Turisme- og Erhvervspolitik

  • Vi støtter dele af Big Blue
  • Fremme af projekt omkring slagterigrunden
  • Et aktivt erhvervs- og kompetencecenter med udviklingspotentiale
  • Et aktivt iværksættermiljø, på alle niveauer
  • Lobbyist til at fremme vore relationer til Christiansborg/EU
  • Vi skal markedsføre totaloplevelser turismemæssigt
  • Der skal etableres et ungdomsråd
  • Mere aktivt bosætningspolitik, evt. storparceller i Salling