Socialpolitik

  • Ingen nedskæring i specialpsykiatrien
  • Værdigheden tilbage til de ældre
  • Skab olde-kolle miljøer i bymidten
  • Fremtidssikre vores ældreplejeboliger
  • Ansvaret tilbage til borgerne