Hej Jeg hedder Kenneth J Grinderslev. Jeg stiller op for konservative til kommunalvalget 2021.

Jeg 46 år gammel og har 2 dejlige piger på henholdsvis 12 & 10 år som går på Brårup skole inde i skive, samt en dejlig kæreste fra Fyn. Jeg bor i salling ude i Bysted mellem Durup og Glyngøre.

Jeg er uddannet idrætspædagog og har i snart 15 år bl.a. arbejdet med børn & Unge med massivt omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser, samt socialpsykiatri og voksenhandicapområdet.

Mine politiske interesser udover den konservative politik det er bl.a. det socialpolitiske område. Jeg vil prioritere mit fokus på børne unge området – skole, samt fritidsliv, da jeg finder det godt og sundt, at børn og unge er den del af positivt og udviklende foreningsliv. Jeg har også interesse indenfor det socialområde generelt, hvor alle borger på trods af udfordringer har krav på at få den hjælp fra det offentlige, som gør at de får en god og værdig hjælp og støtte fra kommunen.

Jeg har fokus på et godt og stærkt nærmiljø, både i by og på land. Det er bl.a. at have et nærpoliti i vores område og er for mange boger det der giver tryghed i hverdagen. Derfor vil jeg bestræbe mig på, at vi igen får egen politistation i skive Kommune.

Det er ligeledes vigtigt, at vi får udviklet de mindre landsbysamfund, så fællesskabet og borgerne får mulighed for at tager ansvar i eget nærmiljø og dennes udvikling. Det skal også være dejligt at bo på landet. Men jeg har fokus på den lokalpolitiske i skive kommune og hvilken retning vores kommune skal arbejde hen imod, så vi får en styrket og stærk kommune at være boger i.

Med Venlig Hilsen

Kenneth J Grinderslev

Skive Konservative – Kandidat KV21